ISTORIJOS PERŽIŪRA

2019

AKTYVIOS PERTRAUKOS

Kauno mokykla darzelis Sviesa

Lithuania

VADOVAS/MENTORIUS

Edita Sezikaite

MOKSLEIVIS

Jokubas Radziukynas ,

Tajus Juska,

Majus Abraitis,

Indraja Skrickyte,

Emanuele Liesyte,

Step 1 JAUSMAI

Nuovargis, dėmesio koncentracija, pasyvumas, vaikų bendravimo įgūdžiai, pagarba.

Ne visi mokiniai yra fiziškai aktyvūs. Mieliau renkasi pasyvią ir triukšmingą veiklą pertraukų metu.

3. Vaikai yra fiziškai per mažai aktyvūs. Pasyvi ir triukšminga veikla sukelia nuovargį, konfliktines situacijas, mažina dėmesio koncentraciją pamokų metu - turi įtakos psichinei ir fizinei vaikų sveikatai.

Step 2PAVYZDYS

Judrieji, improvizaciniai, sportiniai (krepšinis, futbolas) žaidimai, šokiai, ryto mankšta, lauko šachmatai, jogos pratimai, šokdynės, šokinėjimui skirta guma, estafetės, žiemos sportas.

Judrieji, improvizaciniai, sportiniai (krepšinis, futbolas) žaidimai, estafetės, žiemos sportas, mankšta.

Step 3VEIKLA

Stebi, kas vyksta aplink. Fiksuoja įvykius, gilinasi į problemą, apklausia klasės draugus. Naudoja "Minčių lietų", aptaria pasiūlymus, balsuoja už geriausias idėjas pokyčiui įgyvendinti. Kuria veiksmų planą, skatinantį į veiklą įtraukti kuo daugiau bendraamžių.

Vaikai aktyvesni, pagerėjo tarpusavio santykiai, darbingumas, vaikai greičiau susikaupia ir geriau sukoncentruoja dėmesį.

30

Vaikai pastebėjo, kad po aktyvių pertraukų lengviau įsitraukia į darbinę veiklą. Aktyviai leidžiant laiką kartu su draugais, vyrauja pozityvios emocijos, gerėja tarpusavio bendravimas.

Maža sporto salė, ne visi vaikai noriai įsitraukia į aktyvią veiklą, traumos, susitarimų nesilaikymas.

daugiau nei 30 dienų

Gera sveikata ir gerovė

Aktyvi veikla stiprina sveikatą, grūdina organizmą. Motyvuoja vaikus bendrai veiklai. Suteikia jiems daugiau pozityvių emocijų. Gerėja ugdymo(si) kokybė.

Step 4 DALINAMĖS

Informaciją apie projektą galima rasti mokyklos svetainėje, socialiniame tinkle Facebook. Dalinamės gerąja patirtimi - ir kitos mokyklos sodybų bendruomenės įsitraukė į aktyvią pertraukų veiklą.

20-50

Projektą vykdysime visus mokslo metus, ieškosime naujų ir įdomių sprendimo būdų aktyviai veiklai organizuoti pertraukų metu.